Đang tải... Vui lòng chờ...
Thành tích đạt được

Xin mời nhập nội dung...

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
Hình thành và phát triển

1. Quá trình hình thành:
Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau tiền thân là Công ty Công trình đô thị Cà Mau được thành lập vào năm 1991 trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Công ty Vật liệu xây dựng thị xã Cà Mau – Công ty Vệ sinh thị xã Cà Mau và phòng Xây dựng nhà đất thị xã Cà Mau.
Tháng 6 năm 2001 thực hiện Nghị quyết TW về việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, công ty Công trình đô thị Cà Mau sáp nhập vào công ty Cấp nước Minh Hải và đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau.
Tháng 6 năm 2010 được UBND tỉnh quyết định chuyển Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau thành công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau.
Tháng 9 năm 2013 đổi tên Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Cà Mau. Công ty là doanh nghiệp Nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ công ích, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại ngân hàng, hạch toán độc lập, hoạt động theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Cà Mau
Tên tiếng Anh: Ca Mau Urban Environment Limited Company
Tên viết tắt: CAMENCO
Trụ sở chính: 202 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

2. Chức năng, nhiệm vụ:
- Dịch vụ vệ sinh đô thị: quét dọn đường phố, vỉa hè; thu gom rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế xã hội; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn độc hại và không độc hại.
- Vệ sinh mương cống thoát nước, xử lý nước thải.
- Quản lý và chăm sóc cây xanh, công viên đô thị. Kinh doanh cây xanh, hoa kiểng.
- Quản lý, bảo dưỡng, vận hành khai thác hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông.
- Thiết kế và thi công các công trình công cộng thuộc môi trường đô thị: công trình thoát nước; công trình công viên cây xanh; công trình điện chiếu sáng, điện trang trí,…
- Kinh doanh vật tư, thiết bị và các dịch vụ khác thuộc chuyên ngành.