Đang tải... Vui lòng chờ...
Giới thiệu chung
cong-ty-moi-truong
Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Cà Mau tiền thân là Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau.

Tháng 9 năm 2013 đổi tên Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Cà Mau. Công ty là doanh nghiệp Nhà nước do Nhà nước sở hữu...xem thêm
Hoạt động chính
>đối tác đối tácđối tácđối tácđối tác
>đối tácđối tácđối tácđối tác